(1)
Frëdërique Apffel-Marglin. Regeneration Through Illness: Ratha Yåtrå in Puri: Journal of Vaishnava Studies. J. Vaishnava Stud. 2022, 17, 61-81.